Desatero, se kterým se ztotožňujeme
a díky kterému v podstatě vznikla naše firma:

0001-132021291

Můj život trvá o dost kratší dobu než ten tvůj. Každé odloučení od tebe mi působí smutek. Pamatuj: ty sis mě pořídil!

Důvěřuj mi. Nikdy tě úmyslně nezklamu.

Povídej si se mnou, i když tvým slovům úplně nerozumím. Stačí mi, když slyším tvůj hlas.

Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby nebo jsem líný, uvažuj, že mi třeba není dobře, nebo že jsem unavený. I zvířata mají své dny…

Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou, s tebou je pro mne všechno lepší. Stejně jako já jsem vždy po tvém boku.

Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne chceš.

Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátele a zábavu, já mám jenom tebe!

Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych tě hravě kousnout, ale já to neudělám.

Starej se o mne, jsem-li starý, i ty jednou zestárneš a já, pokud to bude možné, budu po tvém boku.

Až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě nutnosti skonči mé trápení včas. Jen tě prosím , zůstaň v téhle chvíli se mnou

SOULS IN PET HEAVEN s.r.o. – všechna práva vyhrazena    |    tel.: 776 331 448    |    info@pet-heaven.cz